NIEUWS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 DERDE DRUK - februari 2013

Interview en bespreking in Humo 15 jan2013.pdfHumo

Maandag 7 januari te gast in Studio MAX, op Ned 1. 

De recensent van het FD is een prutser. Vind ik:
brief FD.pdf

17/12: NU AL TWEEDE DRUK. 

Eerste druk na drie weken uitverkocht.

The Spectator van 15 december:  "We hebben 't nog nooit zo goed gehad."

Nu hoort u 't ook eens van 
een ander ...

‘Een geloofwaardig en blijmoedig perspectief op onze toekomst.’ 
Hans Wijers, oud-minister van Economische Zaken  
lees meer>

4/12
Een steuntje in de rug van blog 'Nieuws van de Vooruitgang'

29/11
Bij Bernard Hammelburg op BNR Nieuwsradio: beluister het interview.

27/11
Een interview door Fleur Jurgens van website 
De Dagelijkse Standaard is hier te vinden.

26/11
Interview op Radio 1 in Dit is de Dag, maandag 26 nov., te beluisteren hier: http://www.radio1.nl/items/66510-joris-voorhoeve-vs-michiel-bicker-caarten 

(een snellere link is hier:
vul in 26 november, 15.00 uur)

Zie ook de BLOG waarin ik antwoord geef op de vraag: "Zijn er niet veel meer burgerslachtoffers in oorlogen tegenwoordig?"'[...] een vlotte pen [...]. Een gezonde aanvulling op de dagelijkse berichtgeving waarin somberheid overheerst.'
- Ode magazine lees meer>

‘Michiel Bicker Caarten kijkt naar het verleden, heden en de toekomst met een rationeel-optimistische bril. Hij leert je verifocaal te kijken: naar het kleine feit binnen het grote geheel.’
- Sywert van Lienden, oprichter G500 lees meer>
Op basis van tientallen feiten concludeert Michiel Bicker Caarten:
het gaat eigenlijk GEWELDIG, hoewel
je dat op het eerste gezicht niet zou zeggen.
Hoofdstukken
1. Hoe kun je nou zeggen dat
het geweldig gaat???
2. Er is meer democratie
dan ooit
3. Er is minder oorlog dan ooit
 4. Help, de planeet raakt vol!  ...of toch niet?
5. Genoeg te eten
6. We stikken in de olie
7. Een kokende planeet?
8. Het gaat geweldig
 FEITEN

Iedere dag een nieuwe!
Tot 31 dec. 2012 stond hier iedere dag een nieuw feit. Wilt u ook in het nieuwe jaar meer weten? Mail mij en ik zet u op de lijst. Of ... koop het boek.
Gelukkig 2013! MBC


31/12 In 1982 was er brand in de Three Mile Island kerncentrale in de VS. Maar de verbranding van steenkool (grotendeels door energiecentrales) stootte in hetzelfde jaar 155 keer zo veel radioactief materiaal in de lucht als de ‘fallout’ van dat ene ongeluk.

30/12 Voor 75 miljard dollar per jaar – dus de helft van het bedrag dat het Kyoto Protocol van ons vraagt – zouden we alle mensen op aarde schoon drinkwater, redelijke sanitaire voorzieningen, elementaire gezondheidszorg en onderwijs kunnen geven. 

29/12 Fosfaten zijn elementen, dus niet nieuw te maken. Ze zijn eindig. Maar essentieel voor hoogproductieve landbouw. Bij huidig verbruik zitten er voldoende fosfaten in de grond voor 369 jaar. Driekwart van de bekende voorraden fosfaten ter wereld bevindt zich in Marokko en de Westelijke Sahara.

28/12 Als vrouwen de komende 90 jaar 0,5 baby meer baren dan verwacht, dan piekt de wereldbevolking op 15,8 miljard in 2100.
Als daarentegen de vruchtbaarheidsratio 0,5 onder de gemiddelde verwachting ligt, dan zouden we in 2050 op 8 miljard mensen zitten maar in 2100 op 6,2 miljard – dan is de totale wereldbevolking dus gekrompen ten opzichte van nu. 

27/12 Niet alle landen hebben het Kyoto Protocol ondertekend: de VS is de bekendste uitzondering. En het verdrag heeft niet zijn doel bereikt: emissies door OESO-landen daalden niet ten opzichte van 1990, maar stegen met 20%. Zelfs in Europa, dat in 1998 het Kyoto protocol tekende en in 2002 ratificeerde, was er in de periode 1990-2010 een toename van CO2-uitstoot.
Uitstoot door de wereld als geheel steeg met 40%.

26/12 Volgens de US Geological Survey bestaat maar liefst 86% van de Amerikaanse oliereserves niet uit wat er op het moment van ontdekking geschat werd, maar wat er sinds de ontdekking aan nieuwe voorraad werd gevonden in die – al ontdekte - olievelden.

25/12 Merry Christmas! Vandaag is geen dag voor feiten

24/12 Bangla Desh, een van de dichtst bevolkte landen ter wereld, had in 1955 een geboortecijfer van 6,8 kinderen per vrouw. Vijftig jaar later was de ratio 2,7 kind per vrouw. In India is de ratio in dezelfde periode gezakt van 5,9 naar 2,6 kinderen per vrouw.

23/12 In de dichtstbevolkte stad ter wereld, Mumbai (Bombay) in India, leven 30.000 mensen per vierkante kilometer; in een beetje wereldstad 10.000 per km2. Als we dat laatste cijfer nemen heeft een stadsbewoner aan 100m2 kennelijk genoeg, tien bij tien meter. In Amsterdam leeft de gemiddelde bewoner op 300 m2 (dat is inclusief de publieke ruimte, dus niet alleen zijn appartement).  

22/12 Vroeger had je ook blogs en forums. John Locke en Isaac Newton schreven tienduizenden brieven; Voltaire alleen schreef er al 18.000. Daardoor werd kennis vergroot en verbreid. Het was Isaac Newton zelf die zei (in 1675): ‘Als ik verder kan zien dan anderen, komt dat doordat ik op de schouders van giganten sta.’ 

21/12 In 1749 werd de laatste heks in Europa op de brandstapel gezet.

20/12 In 1989 waren er 167 landen in de wereld, waarvan 69 democratieën; dat is 41%.In 2011 waren er 195 landen, waarvan 117 democratieën: 60%.

19/12 ‘Behalve de hoeren was er maar een andere bevolkingsgroep die door Jezus uit de tempel werd gegooid – de bankiers.’

18/12 Kindersterfte neemt niet toe gedurende oorlog. Ook niet in de armste landen. Het Human Security Report (2009/10) bestudeerde 52 landen in oorlog in de periode 1970-2008. De sterfte van kinderen onder 5 jaar nam af tijdens periodes van oorlog, ten opzichte van voorgaande jaren, in 85% van de onderzochte landen. De verklaring is niet dat oorlog hiervan de oorzaak is; de verklaring is dat oorlog minder impact heeft dan de onderliggende trend van toenemende gezondheid in ontwikkelingslanden. Ook sterfte onder volwassenen neemt gestaag af, oorlog of geen oorlog, concludeerde de Wereldbank na een onderzoek over dezelfde periode.

17/12 Veldslagen in de prehistorie waren gewelddadiger, ook al hadden mensen geen mitrailleurs maar slechts knotsen en speren. In een veldslag sneuvelde 60% van de deelnemers, tegen 1% in een 20ste eeuwse oorlog.  

16/12 Het aantal vredeshandhavers van de Verenigde Naties is tussen 1991 en 2007 verzevenvoudigd; het aantal landen dat soldaten levert voor vredesmissies is toegenomen van 35 naar 114. 

15/12 De Deepwater Horizon, het platform dat om allerlei andere redenen nieuwswaardig werd in 2010,  had in 2009 al een put geslagen op tien kilometer diepte, ook in de Golf van Mexico. Een
wandeling van tien kilometer duurt ongeveer 2,5 uur ...

14/12 Volgens de Universiteit van Wageningen kan een Engelse boer bijna 8.000 kilo tarwe per hectare oogsten, een Nederlandse  zelfs 9.000 kilo; maar een Oekraïense gemiddeld 2.500 kilo (op betere grond). Zelfs een Amerikaanse akkerbouwer produceert maar de helft van wat een Engelse boer uit de grond haalt.  

13/12 Als de bestaande akkers in Afrika, Latijns Amerika en Oost-Europa net zo slim zouden worden bebouwd als in West-Europa zou de wereldvoedselproductie met 60% toenemen.

12/12 De wereldbevolking groeide op zijn snelst in 1962, toen lag de toename op 2,2%. In 2009 was dat groeipercentage teruggevallen tot 1,1%. De verwachting van de VN is dat de groei steeds langzamer zal gaan. Het achtste miljard kost 13 jaar, het negende miljard 18 jaar, en het tiende miljard maar liefst 40 jaar. 

11/12 Gemiddeld wonen in de wereld 100 mensen op een vierkante kilometer. In Spanje zijn er 91 inwoners per vierkante kilometer. In Frankrijk, 114. In Nederland 400. Als we naar een wereldbevolking gaan die een derde groter is, dus 135 mensen per vierkante kilometer, is dat naar Spaanse en Franse maatstaven behoorlijk druk - maar voor Nederlanders nog steeds een oase van rust. 

10/12 In het begin van de 21ste eeuw, waarin we nog steeds hardnekkige burgeroorlogen hadden in Afrika en Azië, en ook de coalitie-oorlogen in Irak en Afghanistan, daalde het aantal gesneuvelden tot 0,5 per 100.000 wereldbewoners per jaar. Ter vergelijking: in West-Europese landen ligt het moordcijfer (moord als misdaad) rond de 1 per 100.000. Anders gezegd: er worden meer mensen ter wereld vermoord op straat, dan op het slagveld.

9/12 In 1970 was de wereldvoorraad aan olie in de grond 550 miljard vaten. Tussen 1970 en 1990 werden 600 miljard vaten verstookt. We zouden dus 50 miljard vaten tekort moeten zijn gekomen. Integendeel: de wereldolievoorraad was in 1990 niet -50, maar +900 miljard vaten. Er was meer ontdekt dan verbruikt. 

8/12 In 1997 was de wereldbevolking 5,84 miljard. 800 miljoen mensen waren ondervoed, oftewel 13,7%. Nu zijn er zeven miljard aardbewoners. 925 miljoen hongerige mensen is 13,2%. De wereldbevolking is met meer dan 23% gestegen, het percentage van hen dat ondervoed is, daalde met 0,5 procentpunt.

7/12 In Nederland steeg de opbrengst van een hectare grond van 800 kilo tarwe in 1400, naar 1.800 in het jaar 1910, naar 9.000 kilo in 2000. En dat met steeds minder aandacht: het aantal manuren daalde van 600 in het jaar 1400 naar 12 nu. En ook nog eens minder water en energie: een kwart van wat er begin 20ste eeuw nodig was.

6/12 Het deel van de wereldbevolking dat volgens de Wereldbank in absolute armoede leeft is de afgelopen twintig jaar met een procentpunt per jaar gedaald, van 42 procent naar 22 procent.

meer feiten op de pagina HET BOEK